Info / Kontakt

TorbenKaas - Presse info


TorbenKaas ( F. 1960 )

Mail: torbenkaas@torbenkaas.dk

Tlf.: 28998200

Web: torbenkaas.dk

Facebook- Torben Kaas - Kunst

Instagram- torben.kaas.art


Mine billeder udspringer vel af en form for naturalisme skulle jeg mene. De bliver skabt både udendørs og indendørs og får tilført passende mængder vejr, vind og inspiration fra Bisserup, hvor jeg bor og har mit værksted.


Huse har længe været centrale i mine billeder. Ofte strandhuse eller gårde.

Når jeg maler dem, bliver de i processen personificeret og portrætteret i et stærkt ekspressivt udtryk, og forvandles til selvstændige abstrakte objekter, som finder plads i landskabet. I samspil med havet og himlen.Rituals

Tiden er i opløsning

 

Når jeg maler mine Rituals billeder sker det i en proces, hvor forskellige faktorer skal være til stede. Det er vigtigt med en rolig og harmonisk stemning i værkstedet, med musik og duft indtryk

 

Jeg bevæger mig i en arketypisk, virkelighed, hvor jeg trækker linjer til ældgamle kulturer. Eller til kommende kulturer. Tiden er i opløsning. Jeg skildrer konkrete temaer, hvor titlerne bliver væsentlige ledetråde i fortolkningen. Figurer og skikkelser kommunikerer med hinanden og med beskueren.

 

Målet med mine billeder er, at lade os huske på vores universelle ophav. Hvor vi, på trods at kulturelle og sociale omstændigheder, til alle tider, deler de samme menneskelige basale behov og ønsker om kærlighed og trykhed. Og vi erkender at vi er en del af en verden, hvor spirituel søgen og indsigt altid har drevet os og givet os mening og perspektiv.

Jeg maler udelukkende oliefarve på lærred, hvor jeg bruger både malerkniv og pensel.

 

 

Jeg er altid spændt og forventningsfuld når jeg nærmer mig lærredet. Jeg har mine basisfarver klar på paletten, og her sker de første egentlige valg, når jeg bestemmer mig for hvilke farver jeg vil bruge.


Jeg dækker forholdsvis hurtigt lærredet i abstrakte strøg. Træder tilbage, og venter. Jeg ved at de forskellige strukturer og farvesammensætninger indeholder motiver som vil skabe billedet. Nu er opgaven at få dem separeret og tydeliggjort.


I denne fase skal jeg være modtagelig og villig til at følge min intuition, for at få dem gjort levende. Titlen vil muligvis være til stede. Det er også her jeg skal passe på ikke at styre. Min erfaring viser at, hvis jeg gør det, kan billedet ende med at være for forudsigeligt eller banalt. Den virkelige tyngde og ægthed ligger i alt give slip og lade billedet skabe sig selv.


Torben Kaas
Bio :


Jeg malede mine første billeder i sommeren 1990, hvor jeg sammen med tre venner startede kunstgruppen KARLA i Næstved. Vi var alle arbejdsløse, og mødtes om formiddagen hvor vi studerede kunstbøger,afprøvede forskellige teknikker, malede og drak en masse kaffe på den lokale café.

De følgende tre år var der fuld fokus på maleriet, hvor jeg udstillede i diverse kunstforeninger, banker, og offentlige kontorerog restauranter. I 1991 tilbragte jeg tre måneder på en kunstskole i Holbæk, med koncentreret undervisning. Både i teknik, men også i kunsthistorie, hvor jeg bl.a. fulgte Pierre Beskow. Jeg fandt, i den periode stor inspiration hos de danske malere Oluf Høst, PerKirkeby.


I 1995 flyttede jeg til København og stiftede bekendtskab med KurtTrampedach gennem filmen ”Manden på Bjerget”, som skildrer hans kunstnerliv i Pyranæerne i Frankrig. Det blev starten på tre år med stærkt åndelige, abstrakte billeder, hvor jeg opdagede kraften af entuitive energier i meditative seancer.

Sidsti 90´erne flyttede jeg på landet og lagde maleriet lidt i baggrunden på bekostning af sangskrivning, musik og koncerter. De følgende år udgav jeg en del plader i forskellige genrer. Jeg udstillede dog stadig.


2018 blev maleriet igen det primære, og jeg malede en række billeder med motiver fra Bisserup. Billederne blev udstillet og solgt i gallerier rundt omkring i landet. Motiverne var naturalistiske og paletten bestod igen af kraftige og stærke jordfarver. Lyset var i centrum. Lyset som jeg så, og oplevede, på starndengen i Bisserup morgen og aften. Temaet var strandhuse, huse og gårde i, og omkring byen.


Billederne fik stor succes og gode anmeldelser, bl.a. fra Tom Jørgensen,kunstanmelder og redaktør på Danmarks førende kunsttidsskrift. De blev endvidere præsenteret i hans bog ”101 Kunstnere 2022/23”

Efterhåndenfik husene et mere og mere abstrakt præg, som kulminerede i efteråret 2022 med det nuværende spirituelle udtryk.

Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Danmarks førende kunsttidsskrift Kunstavisen skriver om Torben Kaas´ billedverden :


- Lyset synes næsten at komme indefra - Lyset

Man aner motivet: et eller flere små huse. Gamle huse, måske med stråtag. Antydningen af et landskab, bakker, klitter, en sø, og så ellers himlen foroven.

Det er dog ikke husene eller landskabet, der er Torben Kaas´ hovedmotiv. Det er lyset selv. Lyset, der indhyller alt i et slør af farve, udvisker konturerne og får hele billedet til at vibrere, som var det et fatamorgana i en ørken.Intuitivt og ekspressivt maleri

Teknikken og optikken minder om impressionisternes med den vigtige forskel, at disse brugte små kommalignende penselstrøg, anvendte rene ublandede farver og fokuserede al deres energi på præcist at fange sollyset på det og det tidspunkt af døgnet og på den bestemte tid af året. Derfor føles deres malerier også realistiske. Som noget, der er set, observeret og gengivet på en så objektiv måde som muligt.

Sådan er det ikke med Torben Kaas´ malerier. Han arbejder med brede penselstrøg, voldsommere kontraster mellem lys og skygge og med ridser og hakker i malingen efterladende en grovere tekstur enkelte steder. Resultatet er et mere dramatisk, intuitivt og ekspressivt maleri end impressionisternes.Spirituel oplevelse

Det føles, som om Torben Kaas overskrider naturalismen især i lys/skygge-virkningerne. Lyset synes magisk, og når han lader en skakt af hvide og lyseblå toner stråle ned over den mørke jord og den faste materie, er virkningen som i en skabelsesberetning: det guddommelige skær, der opløser Kaos på den første dag.

Man kan kalde denne oplevelse spirituel, religiøs, magisk eller, hvad man nu vil. Hovedsagen er, at vi alle har haft den: betragtende en specielt pragtfuld solnedgang, et bestemt lysskær hvilende over landskabet eller solens gule stråler, der pludselig bryder igennem uvejrsskyerne. Selv for en højteknologisk sjæl i det 21. århundrede er sådanne oplevelser stadig bjergtagende.Universelle malerier

Det gør derfor heller ikke så meget, at vi ikke præcist kan identificere Torben Kaas´ geografiske udgangspunkt. Det kan være alle steder, selvom man nok aner, at vi er på den nordlige halvkugle og, farverne taget i betragtning, i det Skandinavien, vi deler som levested med kunstneren. Pointen er bare, at dette er universelle malerier med universelle referencer.

Når man ser på Torben Kaas´ malerier, genoplever man de magiske øjeblikke, man selv har haft i naturen og landskabet. Man digter med, man husker, og man glædes


Ud over maleriet spiller jeg kontrabas i forskellige sammenhænge. JazzTour - Hot Club Gypsy - Side By Side. Fortrinsvis jazz standards og gypsy jazz. Og har i øvrigt været aktiv musiker det meste af mit liv. Følg med på min YouTube kanal : https://www.youtube.com/@torbenkaas
TorbenKaas ( B. 1960 )

Mail: torbenkaas@torbenkaas.dk

Web: torbenkaas.dk

Facebook- Torben Kaas - Kunst

Instagram- torben.kaas.art


I pained my first paintings in the summer of 1990, where I together with three friends started the art group KARLA in Næstved. We were all unemployed and would get together in the morning to study art books, try various techniques, paint, and drink a lot of coffee at the local cafe.

The following three years we were completely focused on painting and I exhibited my art at different art organisations, banks, and public offices and restaurants. In 1991 I spent three months at an art school in Holbæk with focused teaching in both techniques and art history, where I leant about Pierre Beskow among others. In this period, I drew great inspiration from the Danish painters Oluf Høst and Per Kirkeby.


In 1995, I moved to Copenhagen and became acquainted with Kurt Trampedach through the movie “Manden på Bjerget”, which elucidates his artist life in the French Pyrenees. This became the start of three years with very spiritual and abstract paintings, where I discovered the power of intuitive energies in meditative seances.

In the late 1990s I moved to the countryside and put painting to the side to focus on songwriting, music, and concerts. The following years, I released a number of albums in different genres. Although, I still exhibited my art work.


In 2018, painting again became my primary focus and I painted a number of paintings with motifs from Bisserup. The paintings were exhibited and sold in galleries around the country. The motifs were naturalistic and the colour palette consisted of strong earth colours. The light was in focus. The light which I saw and experienced at the meadow by the beach in Bisserup in the morning and evening. The theme was beach houses, houses and farms in and around the town.

The paintings were a great success and received good reviews, in particular from Tom Jørgensen, an art critic and editor at Denmark’s leading art paper. The paintings were even included in his book “101 Kunstnere 2022/23”.

After a while, the houses became more and more abstract, culminating in the autumn of 2022 with the current spiritual expression.


...........................................................................


I exclusively paint oil on canvas, where I use a painting spatula and brush.

Figures and people appear in my painting and describe concrete themes. Colour and light gives the paintings an extra dimension in the story.

I am back in an intuitive process where I again use music and smells to bring forward the motifs. I am currently in an archetypical, spiritual reality where I make connections to ancient cultures or future cultures. Time is in disintegration.


The goal with my painting is to allow us to remember our universal heritage, in which we despite cultural and social circumstances share the same basal human needs and wish for love and security. A heritage in which we realise that we are a part of a world where seeking spirituality and insight always has been a driving force. And which still can give us meaning and perspective.

Kontakt